Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Πρώτες ενέργειες των Δημοτικών Αρχών.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.
περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
06/10/2014 Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου που εκλέγεται Δήμαρχος. Απάντηση.

06/10/2014 Μη είσπραξη χαρτοσήμου και ογα χαρτοσήμου. Απάντηση.

23/09/2014 Αναγνώριση πτυχίου και διαφορά μισθοδοσίας. Απάντηση.

22/09/2014 Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.Απάντηση.

09/09/2014 Προϋπολογισμός με Δημοτικές Ενότητες. Απάντηση.περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 20-24/10/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


01/10/2014
Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

25/09/2014
Νέα διαδικασία για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Αναρτήθηκε επικαιροποιημένο ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με τις τελευταίες τροποποιήσεις από τις διατάξεις του νόμου 4285/14 με θέμα: "Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας", στη διαδικασία του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

21/10/2014
Απόφαση 38530 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 38530 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ι΄ κατανομή έτους 2014."
21/10/2014
Δελτίο Τύπου Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Εσωτερικών σχετικά με ρυθμίσεις για χρέη προς Δήμους και Δ.Ε.Υ.Α.
21/10/2014
Έγγραφο 40887 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 40887 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
20/10/2014
Απόφαση Δ27/οικ.34481/1526 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ27/οικ.34481/1526 του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιoύ από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενoυς στο δημόσιο τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). "
20/10/2014
Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/59 /οικ.25777 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/59 /οικ.25777 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Ενέργειες για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Γ΄ Τμήματος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2015 έως 31.12.2016"
20/10/2014
Κατευθυντήρια οδηγία 4(αρ. πρωτ. 4365) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η κατευθυντήρια οδηγία 4 με θέμα: "Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων"
20/10/2014
Ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου
Ψηφίσθηκε από την Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions