Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Πρώτες ενέργειες των Δημοτικών Αρχών.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.
περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
06/10/2014 Αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου που εκλέγεται Δήμαρχος. Απάντηση.

06/10/2014 Μη είσπραξη χαρτοσήμου και ογα χαρτοσήμου. Απάντηση.

23/09/2014 Αναγνώριση πτυχίου και διαφορά μισθοδοσίας. Απάντηση.

22/09/2014 Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού.Απάντηση.

09/09/2014 Προϋπολογισμός με Δημοτικές Ενότητες. Απάντηση.περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 20-24/10/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- Δελτίο Τύπου Υπ. Εσωτερικών :  "ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ Δ.Ε.Υ.Α ". Δημοσιεύτηκε δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο ψηφίστηκε η παράταση του νόμου σχετικά τη ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών. Με τον υπό δημοσίευση νόμο διευρύνονται οι κατηγορίες των οφειλών, οι οποίες δύναται να υπαχθούν στη ρύθμιση. περισσότερα...


- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


01/10/2014
Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

25/09/2014
Νέα διαδικασία για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Αναρτήθηκε επικαιροποιημένο ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με τις τελευταίες τροποποιήσεις από τις διατάξεις του νόμου 4285/14 με θέμα: "Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας", στη διαδικασία του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

24/10/2014
Νόμος 4304/14 (ΦΕΚ 234/Α/23-10-14)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 234/Α/23-10-14 ο νόμος υπ' αριθμόν 4304 με θέμα: "Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις"
24/10/2014
ΠΟΛ 1224/14 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ/Β/22-10-2014)
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1224 (ΦΕΚ/Β/22-10-2014) της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17&02&2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων"
24/10/2014
ΠΟΛ 1233/14 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1233 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Διαδικασία επανακαθορισμού οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού μετά την ισχύ των δια τάξεων του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄)"
22/10/2014
Απόφαση οικ. 36503/115 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση οικ. 36503/115 του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 4, στοιχείο γ), περ. 1.ii. της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29502/85/01&9&2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08&9&2014) απόφασης του Υπουργού Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.02.2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β΄ 449/25.02.2013), περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28153/126/28&08&2013 απόφασή του (ΦΕΚ Β΄ 2163/30.08.2013)», για το έτος 2014."
21/10/2014
Απόφαση 38530 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 38530 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους-Ι΄ κατανομή έτους 2014."
21/10/2014
Δελτίο Τύπου Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Εσωτερικών σχετικά με ρυθμίσεις για χρέη προς Δήμους και Δ.Ε.Υ.Α.
21/10/2014
Έγγραφο 40887 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 40887 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions