Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου 07-08/07/2014.
Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» σε συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνουν διήμερο συνέδριο - σεμινάριο, με θέμα :
«Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα. 


περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
24/07/2014 Αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Απάντηση.

24/07/2014 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό των παιδικών σταθμών. Απάντηση.

16/07/2014 Κυρώσεις για την μη τήρηση ωραρίου. Απάντηση.

16/07/2014 Απόσπαση υπαλλήλου από Υπουργείο σε Δήμο, στο διάστημα μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής Απάντηση.

14/07/2014 Προσαύξηση στις δόσεις σε ρύθμιση οφειλών πριν το 2009. Απάντηση.

περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 21-25/07/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- Απόφαση ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης:  "Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.". Με την Απόφαση ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1963/Β/21-07-2014 δίνονται διευκρινήσεις για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. περισσότερα...

- Γενικό Έγγραφο Π51/24 ΙΚΑ:  "Ηλεκτρονική πιστοποίηση ∆ή΅ων για την άντληση ΅έσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσ΅ατος αναπηρίας υγειονο΅ικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.". Mε το υπ’ αριθμόν Πρωτ. Π51/24 έγγραφο του το ΙΚΑ δίνει οδηγίες προς τους ΟΤΑ προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να πιστοποιηθούν αυτοτελώς, ώστε να έχουν πρόσβαση στην εφαρ΅ογή ΅έσω web για την ανάκτηση της « Γνωστοποίησης Αποτελέσ΅ατος Πιστοποίησης Αναπηρίας » για τη χορήγηση Προνοιακών Επιδο΅άτων και λοιπών Παροχών που απαιτούν υγειονο΅ική γνω΅άτευση ΚΕΠΑ.. περισσότερα...

- Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/οικ. 18161 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης:  "Περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων". Με το συγκεκριμένο έγγραφο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δίνει περαιτέρω διευκρινήσεις για τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. περισσότερα...
- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


24/07/2014
Οι ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες σύνταξης-ψήφισης-έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

23/07/2014
Υποβολή έκθεσης 6μήνου για τη πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα, σχετικά με την υποχρέωση της οικονομικής επιτροπής να υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έκθεση με οικονομικά στοιχεία του 2ου 3μήνου (1ου 6μήνου) του 2014 για τη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

24/07/2014
Απόφαση 27858 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 27858 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Γ΄ Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους"
24/07/2014
Εγκύκλιος 41 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 41 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»"
23/07/2014
Απόφαση ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 της Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α."
23/07/2014
Γενικό έγγραφο Σ22/3 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Σ22/3 από το ΙΚΑ με θέμα: "Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση"
21/07/2014
Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Οικονομικών το οποία αφορά την τροπολογία που κατέθεσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ.
21/07/2014
Γενικό Έγγραφο Π51/24 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ, πρωτ. Π51/24 από το ΙΚΑ με θέμα: "«Ηλεκτρονική πιστοποίηση ∆ή΅ων για την άντληση ΅έσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσ΅ατος αναπηρίας υγειονο΅ικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α."
21/07/2014
ΠΟΛ 1178/14 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1178 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Έλεγχος και εποπτεία προστατευτικών έργων και προσχώσεων"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions