Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Πρώτες ενέργειες των Δημοτικών Αρχών.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.
περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
14/11/2014 Εκτελεστότητα αποφάσεων του ΔΣ για αναμόρφωση ΠΥ. Απάντηση.

13/11/2014 Δόσεις τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Απάντηση.

13/11/2014 Δικαίωμα επιλογής συντάξιμων αποδοχών των αιρετών. Απάντηση.

06/11/2014 Ρύθμιση οφειλών του Ν. 4257/14 για δεύτερη φορά. Απάντηση.

05/11/2014 Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης & εκποίησης ακινήτων. Απάντηση.

23/10/2014 Προσαυξήσεις στη παραγραφή εσόδων. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 24-28/11/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ 29520/532/22/1 : "Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-15". Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά την έγκριση προσλήψεων εποχικού προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χιλίων διακοσίων τριάντα δύο (1.232) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών. περισσότερα...


- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


26/11/2014
Αλλαγές σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού με τον Ν. 4305/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού με την δημοσίευση του Νόμου 4305/14(ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).

24/11/2014
Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου 53/20.11.2014 του ΥΠΕΣ σχετικά με τον έλεγχο των Π/Υ έτους 2015 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγκύκλιο 53 του Υπ. Εσωτερικών με την οποία δίνονται οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Α/Δ) για τον έλεγχο του Π/Υ έτους 2015.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

28/11/2014
Δελτίο Τύπου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο ΥΑ για την ένταξη επιχορηγούμενών φορέων στο πρόγραμμα Διαύγεια το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
28/11/2014
Εγκύκλιος 63 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 63 από το ΙΚΑ με θέμα: "Ένταξη από 1/12/2013 των ασφαλισμένων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. - Απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων στην Α.Π.Δ. μέσω του Ο.Π.Σ. / Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. - Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν"
26/11/2014
KYA ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/οικ.30264 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/οικ.30264 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4275/2014 (Α΄ 149) – «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) & Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις» - Έκδοση της αριθ. 1ΓΔ/2014 Προκήρυξης πλήρωσης οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων"
26/11/2014
Έγγραφο 46021 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 46021 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
26/11/2014
ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ 29520/532/22/1
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ 29520/532/22/1 των Υπ. Οικονομικών, Εσωτερικών, Πολιτισμού κ' Αθλητισμού και Διοικητιικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-15."
25/11/2014
Έγγραφο Γ1/1452 Ελληνική Στατιστική Αρχή
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Γ1/1452 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή με θέμα: "Υποβολή οικονομικών στοιχείων Γ' τριμήνου 2014 των Ν.Π. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
25/11/2014
Δελτίο Τύπου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε το δελτίο τύπου από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης, το οποίο αφορά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής τους στο «Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες» του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) / ΟΓΑ, για το έτος 2014.

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions