Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Βουλευτικές Εκλογές 2015.
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την 25/01/2015.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
30/12/2014 Αποσβεστική προθεσμία 20ετίας βεβαίωσης εσόδων (άρθρο 32 Ν. 4304/14). Απάντηση.

30/12/2014 Διακοπή της παραγραφής απαιτήσεων(Ν.4270/14, άρθρο 138, παρ. 1, περιπτ. η). Απάντηση.

04/12/2014 Βεβαίωση τέλους χωρίς επιβολή προσαυξήσεων(άρθρο 32 Ν.4304/14). Απάντηση.

04/12/2014 Αρμόδιο όργανο του Δήμου για την επιβολή προστίμου. Απάντηση.

04/12/2014 Διακοπή δραστηριότητας Αντιδημάρχου από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 26-30/01/2015 
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


19/01/2015
Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού στους ΟΤΑ και η επίδραση στον ισοσκελισμό και την εκτέλεση του Π/Υ (άρθρο 78 Ν.4316/14)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγγραφή πίστωσης στο προϋπολογισμό των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες) σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους, η οποία αναφέρεται ως ειδικό αποθεματικό και ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 78 του νόμου 4316/2014.

15/01/2015
Τι αλλάζει για ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές προς ΟΤΑ από 1/1/2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά το ισχύον καθεστώς για τις ληξιπρόθεσμες ταμειακά βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

26/01/2015
Εγκύκλιος 8001 Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 8001 από το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018"
26/01/2015
ΠΟΛ 1029/2015 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1029 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α)των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου β)της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). , γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)"
23/01/2015
Ανακοίνωση Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο οποίο παρουσιάζονται οι δράσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 2014-2020 και της Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, συμπεριλαμβάνοντας δράσεις που θαχρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
23/01/2015
Απόφαση 3232 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 3232 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Συμπληρωματική επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 264.711,68 € από τους ΚΑΠ έτους 2015, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2014, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το ν. 3852/2010."
23/01/2015
Έγγραφο 2896 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2896 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια, 2014-2020’: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εθνικά και διακρατικά έργα για την προώθηση της ιδιότητας του πολίτη της ΕΕ"
23/01/2015
Έγγραφο 2897 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2897 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα-Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία, 2014-2020: Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την επισιτιστική ασφάλεια, την γαλάζια ανάπτυξη, τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και την καινοτόμο, βιώσιμη και περιεκτική βιοοικονομία"
23/01/2015
Έγγραφο 2996 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2996 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Διευκρινίσεις για τη μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions