Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Πρώτες ενέργειες των Δημοτικών Αρχών.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.
περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
04/12/2014 Βεβαίωση τέλους χωρίς επιβολή προσαυξήσεων(άρθρο 32 Ν.4304/14). Απάντηση.

04/12/2014 Αρμόδιο όργανο του Δήμου για την επιβολή προστίμου. Απάντηση.

04/12/2014 Διακοπή δραστηριότητας Αντιδημάρχου από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος. Απάντηση.

03/12/2014 Κρατήσεις επί των αποδοχών Γενικού Γραμματέα. Απάντηση.

14/11/2014 Εκτελεστότητα αποφάσεων του ΔΣ για αναμόρφωση ΠΥ. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 15-19/12/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- Εγκύκλιος 65 ΙΚΑ : "Μείωση ωραρίου εργασίας σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων". Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά τη μείωση ωραρίου εργασίας των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/τ. Α 731-10-2014), για ειδικές κατηγορίες τακτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. περισσότερα...

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


19/12/2014
Συγκρότηση Επιτροπών των ΟΤΑ για Προμήθειες και Υπηρεσίες για το έτος 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ και των επιτροπών υπηρεσιών σύμφωνα με το ΠΔ 28/80, από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα.

18/12/2014
Πότε συντελείται η παραγραφή απαιτήσεων των Δήμων από τρίτους και οι απαιτούμενες ενέργειες της υπηρεσίας για την αναστολή ή διακοπή της
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφό από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ενέργειες της οικονομικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου για την εύρεση των βεβαιωμένων εσόδων που υπόκεινται σε παραγραφή και η λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ανασταλεί ή διακοπεί η παραγραφή αυτών.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

19/12/2014
Απόφαση 47852/2416 Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 47852/2416 του Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Καθορισμός των δικαιολογητικών και του ειδικού εντύπου της αίτησης & υπεύθυνης δήλωσης που καταθέτουν οι προστατευόμενοι του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) στην Επιτροπή του άρθρου 9 του ίδιου νόμου, εφόσον υποβάλλουν υποψηφιότητα για διορισμό σε θέσεις εργασίας δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α."
18/12/2014
Απόφαση 68720 Υφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 68720 του Υφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014"
18/12/2014
Νόμος 4313/14 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4313 με θέμα: "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις"
17/12/2014
Έγγραφο 49618 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 49618 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2015"
17/12/2014
Εγκύκλιος 56 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 56 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών."
17/12/2014
ΠΟΛ 1258/14 Υπ. Οικονομικών
Δημσοιεύθηκε η ΠΟΛ 1258/14 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων των ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 31143/20-8-14 (ΦΕΚ-2263 β) και 44337/18-11-14 (ΦΕΚ-3095 Β) και παροχή σχετικών οδηγιών"
16/12/2014
Έγγραφο 49373 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 49373 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Διατήρηση ΑΦΜ Δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions