Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Πρώτες ενέργειες των Δημοτικών Αρχών.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.
περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
09/09/2014 Προϋπολογισμός με Δημοτικές Ενότητες. Απάντηση.

09/09/2014 Αυτόματη ανάκληση χρηματοδότησης. Απάντηση.

09/09/2014 Λογιστικός χειρισμός απαλλοτριώσεων. Απάντηση.

06/08/2014 Ποιά ποσά πρέπει να εγγραφούν στους Κ.Α.Ε. «0715» & «0512». Απάντηση.

05/08/2014 Ορθή απεικόνιση των ΚΑΕ που αφορούν την υποκατηγορία εσόδων 132 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ». Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 15-19/09/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- Έγγραφο 33905 Υπ. Εσωτερικών :  "Έννοια του έτους κατά τη λήψη της ειδικής άδειας των αιρετών". Με το υπ’ αριθμόν Πρωτ.: 33905 έγγραφο του ΥΠΕΣ διευκρινίζεται ότι η χορήγηση της ειδικής άδειας των 60 και 30 ημερών κατ’ έτος λογίζεται με βάση το αντίστοιχο έτος της δημοτικής περιόδου δηλαδή από 1-9 έως 31-8 και όχι ημερολογιακά. περισσότερα...


- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


16/09/2014
Οι ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 265 του ΔΚΚ (Ν.3463/06).

10/09/2014
Οι πρώτες Διοικητικές ενέργειες των νέων δημοτικών αρχών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο παρουσιάζονται οι πρώτες διοικητικές ενέργειες που πρέπει να προβούν οι νέες δημοτικές αρχές αλλά και οι υπηρεσίες των Δήμων, με την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

18/09/2014
Έγγραφο οικ. 35079 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. οικ. 35079 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
18/09/2014
Εγκύκλιος οικ. 31349/95 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος οικ. 31349/95 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: " Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Εγκύκλιος εφαρμογής της."(επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ))
18/09/2014
ΠΟΛ 1200/14(ΦΕΚ 2444/Β/15-09-2014) Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1200 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων"
17/09/2014
Έγγραφο 31178 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 31178 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ασφαλιστικό καθεστώς των δημάρχων που αποκτούν το αξίωμα αυτό για πρώτη φορά από την επομένη έναρξης ισχύος του ν. 4093/ 2012". Επισυνάπτεται και το έγγραφο με αρ. πρωτ. 105984/0092 του ΓΛΚ.
17/09/2014
Ανακοίνωση αρ. πρωτ. 3677 Ενιαία Ανεξάρτητη Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση-πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3677 από την Ενιαία Ανεξάρτητη Δημοσίων Συμβάσεων, για την απόσπαση υπαλλήλων.
17/09/2014
Απόφαση Φ.1500/οικ. 9696/195 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Φ.1500/οικ. 9696/195 του Υπ. Εργασλιας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συνταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης"
17/09/2014
Εγκύκλιος ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΟΑ/Φ.13/678/οικ.22648 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions