Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου 07-08/07/2014.
Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» σε συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνουν διήμερο συνέδριο - σεμινάριο, με θέμα :
«Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα. 


περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
24/07/2014 Αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Απάντηση.

24/07/2014 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό των παιδικών σταθμών. Απάντηση.

16/07/2014 Κυρώσεις για την μη τήρηση ωραρίου. Απάντηση.

16/07/2014 Απόσπαση υπαλλήλου από Υπουργείο σε Δήμο, στο διάστημα μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής Απάντηση.

14/07/2014 Προσαύξηση στις δόσεις σε ρύθμιση οφειλών πριν το 2009. Απάντηση.

περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 28/07-01/08/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- ΚΥΑ 2/53212/0022 Υπ. Εσωτερικών - Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης:  "Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Με την ΚΥΑ 2/53212/0022/15.07.2014 καθορίζεται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αποκλειστικά του προσωπικού των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ το οποίο είχε σταματήσει να καταβάλλεται στους υπαλλήλους των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ. 2/19352/0022 έγγραφο του ΓΛΚ περισσότερα...

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


25/07/2014
Θέματα Προσωπικού και Διοικητικά θέματα των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τον Ν. 4275/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού των ΟΤΑ με τον Νόμο 4275/14 : "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις".

24/07/2014
Οι ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες σύνταξης-ψήφισης-έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

29/07/2014
Απόφαση 27934 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 27934 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ"
29/07/2014
Απόφαση 173829 Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 173829 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθ.1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας"
29/07/2014
Έγγραφο Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων"
29/07/2014
ΚΥΑ 2/53213/0022 Υπ. Οικονομικών-Εσωτερικών-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κ' Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 2/53213/0022 των Υπ. Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κ' Πρόνοιας με θέμα: "Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές -κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους."
29/07/2014
ΚΥΑ 8122.1/29 (ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014) Υπ. Οικονομικών - Ναυτιλίας και Αιγαίου
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 8122.1/29 των Υπ. Οικονομικών και Ναυτιλίας κ' Αιγαίου με θέμα: "Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων"
28/07/2014
ΠΟΛ 1182/14 Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1182 της Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων."
25/07/2014
Απόφαση 2/55519/ΓΔΔΕ Αναπλ. Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 2/55519/ΓΔΔΕ του Αναπλ. Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Σύσταση & Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions